MOJE DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE

     Od 2006 roku prowadzę warsztaty psychologicznych kompetencji miękkich, przeprowadziłam ponad 400 godzin szkoleniowych. Prowadziłam warsztaty dla grup uczniów wszystkich szczebli szkół, studentów, osób dorosłych, przedsiębiorców, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, beneficjentów PCPR, OPS, WTR. 

Ukończyłam Akademię Mistrzów Treningu - w zakresie Symulacji i gier szkoleniowych. Jestem nauczycielem kontraktowym, posiadam kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi. Ukończyłam również m.in. w Trening Kreatywności i Trening Kreatywnego Rozwiązywania Problemów, półrocznym szkolenie z techniki M. Rosenberga „Porozumienie bez przemocy - NVC” oraz półroczny kurs Ars Docendi z innowacyjnych metod dydaktycznych.

     Prowadziłam  warsztaty dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie wraz z dr Jarosławem Orzechowskim współautorem książki „Trening twórczości” (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne). Konstruowałam i prowadziłam indywidualnie warsztaty pt. ”Inwentyka” i wykłady z „Etyki biznesu” w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Jako Freelancer konstruowałam i prowadziłam warsztaty dla różnych podmiotów gospodarczych, m.in. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Stowarzyszenia „Wiosna”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdrój, Impresariatu Artystycznego „Inspiracja”w Krakowie, Studium Pedagogicznego UJ w Krakowie.

     W ramach pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu oraz współpracy z Impresariatem Artystycznym Inspiracja w Krakowie prowadziłam Rady Pedagogiczne dla nauczycieli, rodziców i pedagogów (m.in. „Agresja, przemoc, cyberprzemoc”; „Cyberprzemoc i bezpieczne użytkowanie Internetu”) oraz prelekcje i warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów wszystkich szczebli szkół (m.in. „Cyberprzemoc i bezpieczne użytkowanie Internetu”; „Asertywność”; „Język żyrafy a język szakala - empatyczna komunikacja w praktyce”).

      Jestem autorką publikacji: „Dlaczego warto iść pod prąd. Jak kreatywność przekłada się na sukces.” Wiedza i Życie. Numer specjalny 2/2009 oraz współautorką „Metoda twórczego rozwiązywania problemów CPS (Creative Problem Solving) - podręcznik wewnętrzny TPSA”.

stat4u